Tìm kiếm nâng cao

Việc làm tiêu biểu

Hãy xem ngay, bạn có thể phù hợp với một trong các việc làm này.

Nguyên Thái Phát – Cao Hùng – tuyển 5 nữ

25.250 đài tệ/tháng
Hết hạn: 30/11/2022                            
Thi tuyển: 30/11/2022

Quang Dương Kymco – Cao Hùng – Tuyển 30 nam 15 nữ SX Linh Kiện xe máy

24.000
Hết hạn: 29/11/2022                            
Thi tuyển: 29/11/2022

Quang Dương Kymco tuyển 30 Nam và 15 Nữ

25.250 đài tệ/tháng
Hết hạn: 28/11/2022                            
Thi tuyển: 29/11/2022

Phú Thái tuyển 50 nam Xây dựng lấy cả xăm

22.850 đài tệ/tháng
Hết hạn: 07/11/2022                            
Thi tuyển: 07/11/2022

Tuyển 15 Nam Nhà máy Kiều Xuân

25.250 đài tệ/tháng
Hết hạn:                            
Thi tuyển: 01/11/2022

Tuyển 6 Nữ làm điện tử nhà máy Nhật Điện

25.250 đài tệ/tháng
Hết hạn: 30/10/2022                            
Thi tuyển: 02/11/2022